Een schaapskudde in Deventer

Waarschijnlijk bent u ze het afgelopen jaar al wel een keer tegengekomen: de schapen van DEVENTER schaapskudde. Sinds het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Deventer er voor gekozen om het openbaar groen van de diverse stadsparken in en om Deventer te laten beheren door een herder met schaapskudde. In voorafgaande jaren graasden een tiental soyschapen in onder andere het Zandweteringpark en het Vlierspad. Omdat deze parken tegelijkertijd dienden als losloopgebieden voor honden ontstonden er veel problemen met opgejaagde schapen. Dit veroorzaakte veel onrust bij omwonenden. Daarom is de gemeente Deventer in 2014 is overgestapt naar een grote kudde van 250 schapen met herder. In 2014 is gekeken of deze manier van begrazingsbeheer past bij het ecologisch beheer wat de gemeente voor ogen heeft en of de bewoners van Deventer positief zijn over zo'n groot aantal grazende schapen in de verschillende parken. De kudde is door het merendeel van de bewoners van Deventer enthousiast ontvangen en ook de gemeente Deventer is tevreden over hoe het eerste jaar verlopen is. Besloten is dat de schapen van DEVENTER schaapskudde de komende jaren de begrazing gaat verzorgen in de verschillende stadsparken. 

 

Vlierspad

  

Werkwijze

Het begrazingsseizoen loopt van april t/m december. In deze periode trekken de schapen in drie rondes van park naar park en blijven daar 2 tot 5 weken, afhankelijk van de grootte van het park en de hoeveelheid gras. Als herder hoed ik de kudde samen met mijn bordercollies Hope en Ibu of de kudde graast in afgezette vakken van flexinetten waar stroom op staat. Daar waar de kudde graast overnachten ze ook, altijd gewoon in de buitenlucht. In januari, februari en maart gaan de schapen op stal en worden de lammetjes geboren. Vanaf april, wanneer het gras weer begint te genroeien, start het nieuwe begrazingseizoen en trekken de schapen weer de stadsparken in.

Lijkt het u leuk om een keer bij de kudde langs te komen dan kan dat altijd! Op de Facebookpagina van DEVENTER schaapskudde (http://www.facebook.com/DeventerSchaapskudde) is te zien waar de kudde op welk moment verblijft. Wie weet tot ziens!

Marianne Gaspersz en bordercollies Hope en Ibu