Natuurbeheer door schapenbegrazing

Naast Deventer zijn er steeds meer gemeenten in Nederland die schaapskuddes inzetten om het openbaar groen te beheren. Daar waar voorheen maaimachines werden gebruikt om de grasvegetatie kort te houden loopt nu een schaapskudde rustig en vredig te grazen. Behalve dat het een mooi gezicht is om de schapen te zien grazen, is dit een duurzame manier van onderhoud. Er gaat na verloop van tijd een afwisselende structuur van de gras- en kruidenvegetatie ontstaan doordat de schapen in de eerste begrazingsronde de snelgroeiende grassen en planten opeten waardoor er ruimte ontstaat voor de langzamer groeiende grassen en planten. Tussen de begrazingsrondes door heeft de vegetatie de tijd om in bloei te komen en zaad te zetten. Ook kun je met schapen gericht begrazen en wordt er plaatselijke bemest waardoor de inzet van schapen zorgt voor variatie in de structuur van de vegetatie; minder gras en meer kruiden. Een rondtrekkende schaapskudde neemt sporen, zaden en zelfs insecten mee via de vacht en hoeven en is zo verantwoordelijk voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende stadsparken.

DEVENTER schaapskudde werkt in opdracht van Het Groenbedrijf (www.hetgroenbedrijf.nl) en werkt samen met Landschapsbeheer de Wassum, een bedrijf die jarenlange ervaring heeft met begrazing door schaapskuddes. Meer informatie over schapenbegrazing kunt u vinden op: www.schapenbegrazing.nl.

 

 

Honden en schapen

De schapen begrazen de parken waar tegelijkertijd honden uitgelaten worden. Wanneer de honden aangelijnd zijn geeft dit geen problemen omdat de schapen gewend zijn aan honden. Door de komst van de schaapskudde zijn de losloopgebieden voor honden aangepast. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Deventer (www.deventer.nl/leven/natuur-groen/schaapskudde).

Er zijn honden die het eten van schapenmest heel erg lekker vinden. Het afgelopen jaar is me vaak gevraagd of honden ziek kunnen worden van het eten van schapenmest.

Sommige hondenrassen ontwikkelen het eten van ontlasting of  'coprofagie' eerder dan andere rassen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Beauceron, jachthonden en poolhonden. Maar ook door verveling of stress kan het eten van ontlasting een bezigheid worden. In een kennel wordt dit gedrag al snel gekopieerd door andere honden.

Het voeren van honden met onvoldoende verteerbaar voer, overvoeding of een tekort aan verteringsenzymen kan ook aanleiding geven tot het eten van schapenmest.

Als een hond van het ene op het andere moment veel schapenmest gaat eten is het goed mogelijk dat hij daarvan diarree krijgt omdat de darmen ineens te maken krijgen met een andere voedselsamenstelling. Dit kan geen kwaad en gaat normaal gesproken vanzelf weer over.

Vaak is er angst voor een infectie met eventuele wormen in schapenmest. Schapenwormen kunnen honden niet infecteren omdat honden hun eigen wormsoorten hebben en die komen niet overeen met de schapenwormen. Honden onderling kunnen elkaar wel besmetten met hondenwormen, door coprofagie, maar meer nog door wormstadia in de eigen omgeving.

Bij de schapen van DEVENTER schaapskudde spelen worminfecties nauwelijks een rol omdat de kudde zich tijdig weer verplaatst naar het volgende graasgebied. Hierdoor hoeft de kudde praktisch niet ontwormd te worden waardoor de kans dat er ontwormmiddelen in de mest achterblijven zeer klein is.

Wordt uw hond ziek, dan is het raadzaam de eigen dierenarts te consulteren om achter de juiste oorzaak van de problemen te komen. Er kan niet verwezen worden naar een oorzaak zonder correcte diagnose.