Schapenbegrazing in Deventer

Sinds 2014 heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen om het openbaar groen van diverse stadsparken in en om Deventer te laten begrazen door DEVENTER schaapskudde. DEVENTER schaapskudde doet de begrazing met een grote kudde van 250 schapen en een kleine kudde van 125 schapen en werkt in opdracht van Het Groenbedrijf (www.hetgroenbedrijf.nl).


Waarom schapenbegrazing?

Door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie en intensieve landbouw groeien sommige plantensoorten (bv. grassen, brandnetels) sneller dan andere wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit. Schapenbegrazing kan ingezet worden als herstelmaatregel en beheermaatregel om deze vergrassing tegen te gaan. De schapen inclusief de lammeren grazen bijna het hele jaar buiten waardoor ze zelf niet bijdragen aan de stikstofuitstoot.

Schapenbegrazing zorgt ervoor dat er na verloop van tijd een afwisselende structuur van de gras- en kruidenvegetatie ontstaat doordat de schapen in de eerste begrazingsronde de snelgroeiende grassen en planten opeten waardoor er ruimte ontstaat voor de langzaam groeiende grassen en planten. Tussen de begrazingsrondes door heeft de vegetatie de tijd om in bloei te komen en zaad te zetten. Ook kun je met schapen gericht begrazen, in het bloeiseizoen worden bewust bloemrijke delen overgeslagen. Daarnaast wordt er plaatselijk bemest waardoor de inzet van schapen zorgt voor variatie in de structuur van de vegetatie; minder gras en meer kruiden. Ook neemt een rondtrekkende schaapskudde sporen, zaden en zelfs insecten mee via de vacht en hoeven. Dit alles zorgt voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende stadsparken van Deventer.

Lijkt het u leuk om een keer bij de kudde langs te komen dan kan dat altijd! Op de Facebookpagina van DEVENTER Schaapskudde is te zien waar de kudde op welk moment verblijft (http://www.facebook.com/DeventerSchaapskudde). Wie weet tot ziens!

Marianne Gaspersz