Een schaapskudde in Deventer

Sinds 2014 heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen om het openbaar groen van diverse stadsparken in en om Deventer te laten begrazen door DEVENTER schaapskudde. DEVENTER schaapskudde begraast met een grote kudde van 250 schapen en een kleine kudde van 125 schapen en werkt hoofdzakelijk in opdracht van Het Groenbedrijf (www.hetgroenbedrijf.nl). Daarnaast heeft DEVENTER schaapskudde nog een aantal kleinere begrazingsopdrachten op Het Wechelerveld (Stichting IJssellandschap), de golfbaan in Diepenveen (Stichting Sallandsche Golfclub) en Beekzicht in Voorst (Coöperatieve Bosgroep Midden Nederland). 
Waarom schapenbegrazing?

Door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie en intensieve landbouw groeien sommige plantensoorten (bv. grassen, brandnetels) sneller dan andere wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit. Schapenbegrazing kan ingezet worden als herstelmaatregel en beheermaatregel om deze vergrassing tegen te gaan. De schapen inclusief de lammeren grazen bijna het hele jaar buiten waardoor ze zelf niet bijdragen aan de stikstofuitstoot.

Schapenbegrazing zorgt ervoor dat er na verloop van tijd een afwisselende structuur van de gras- en kruidenvegetatie ontstaat doordat de schapen in de eerste begrazingsronde de snelgroeiende grassen en planten opeten waardoor er ruimte ontstaat voor de langzaam groeiende grassen en planten. Tussen de begrazingsrondes door heeft de vegetatie de tijd om in bloei te komen en zaad te zetten. Ook kun je met schapen gericht begrazen, in het bloeiseizoen worden bewust bloemrijke delen overgeslagen. Daarnaast wordt er plaatselijk bemest waardoor de inzet van schapen zorgt voor variatie in de structuur van de vegetatie; minder gras en meer kruiden. Ook neemt een rondtrekkende schaapskudde sporen, zaden en zelfs insecten mee via de vacht en hoeven. Dit alles zorgt voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende stadsparken van Deventer.

DEVENTER Schaapskudde is op maatschappelijk gebied ook erg belangrijk voor Deventer. In 2018 is het Deventer Schaapskudde Wolproject gestart. Het doel van het project is om van de wol zo lokaal mogelijk met elkaar en met plezier producten te maken op een natuurlijke manier. De wol wordt gesponnen en daarna worden er producten gebreid, gehaakt, geweven en gevilt. De producten zijn te vinden op lokale ambachtsmarken en bij Jeppe mixstore in het centrum van Deventer. Ook komen er regelmatig schoolklassen een bezoek brengen bij de kudde en zijn we een erkend Leerbedrijf (SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

Lijkt het u leuk om een keer bij de kudde langs te komen dan kan dat altijd! Op de Facebookpagina van DEVENTER Schaapskudde is te zien waar de kudde graast. Wie weet tot ziens! (https://www.facebook.com/DeventerSchaapskudde)  

 Marianne Gaspersz


email: deventerschaapskudde@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/DeventerSchaapskudde
telefoon: 06 23491039
KvK: 62660721