Werkwijze

Het begrazingsseizoen loopt van begin april t/m begin december. In deze periode trekken beide schaapskuddes in drie rondes van het ene park/gebied naar het andere park/gebied en blijven daar een paar dagen tot een aantal weken, afhankelijk van de grootte van het park/gebied en de hoeveelheid gras. De schapen worden lopend verplaatst m.b.v. bordercollies. In de parken/gebieden graast de kudde in afgezette vakken van flexinetten waar stroom op staat. Daar waar de kudde graast overnachten ze ook, altijd gewoon in de buitenlucht. Vanaf december gaan de schapen van DEVENTER schaapskudde naar winterweides bij boeren en in februari en maart gaan de schapen op stal en worden de lammetjes geboren. Vanaf april, wanneer het gras weer begint te groeien, start het nieuwe begrazingseizoen en trekken de schapen weer de stadsparken in. 


Waar is de kudde

In onderstaande planning is weergegeven in welke weken de kuddes in de parken grazen. Het betreft een globale planning, we weten vooraf nooit hoe snel we door de parken trekken dat is afhankelijk van hoeveel gras er op dat moment staat. 

Op de website van de gemeente Deventer is meer informatie over de kudde te vinden evenals overzichtskaarten van de te begrazen gebieden (www.deventer.nl/leven/natuur-groen/schaapskudde).


email: deventerschaapskudde@gmail.com 
Facebook: DeventerSchaapskudde
telefoon: 06 23491039
KvK: 62660721